1) Nie ma możliwości wnoszenia roszczeń z tytułu konsekwencji, jakie mogą nastąpić w przypadku ukrytych chorób.

2) Czas trwania sesji to minimalnie 1 godzina 55 minut.

3) Z różnych względów, prosimy o nie używanie dezodorantów, perfum, itp.

4) Nie ma możliwości spożywania pokarmów, napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, a także palenia tytoniu z e-papierosami włącznie.

5) Dzieci do 16. roku życia mogą przebywać w normobarii pod opieką dorosłych. Opiekunowie ci ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz potencjalne szkody przez nie wyrządzone.

6) Do komory należy wejść w czystym i suchym obuwiu. Można użyć swoich kapci, wejść boso albo skorzystać z ochraniaczy lub kapci z recepcji.

7) Prosimy o niewrzucanie do muszli klozetowej niczego poza papierem toaletowym, wszystko inne może poważnie uszkodzić system kanalizacyjny w
komorze.

8) Prosimy przed wejściem wyciszyć telefony i urządzenia elektroniczne.

9) Nie ma możliwości biegania i hałasowania w komorze, jeśli przeszkadza to innym.

10) Prosimy być wyczulonym na potrzeby gości pragnących wypocząć w ciszy. Mają one w komorze pierwszeństwo.

11) Nie ma możliwości przyprowadzania zwierząt do komory bez uprzedniej rozmowy o towarzyszących takim wizytom zasadach.

12) Prosimy nie wchodzić do komory z innymi naczyniami prócz papierowych kubków.

13) Czuwaniem nad powyższymi zasadami zajmuje się personel komory normobarycznej. Przypominamy, że badania naukowe potwierdzają, iż stan pełnego wybaczenia stoi u podstaw absolutnego zdrowia i długowieczności.

14) Wejście do normobarii jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem Regulaminu.